Jelenlegi hely

Open Access publikálás támogatás

iDEa Tudóstér

Open Access

Open Access cikkek támogatása a Debreceni Egyetemen (2018)

 

A Debreceni Egyetem 2015-ben a Szerzői jogi szabályzat és publikációs irányelvek c. rendeletében fogalmazta meg elkötelezettségét a tudományos eredmények közzétételéről a nyílt hozzáférés (open access, OA) stratégiáival.

A nyílt hozzáférés biztosításának lehetséges módjai:

I. Szerzői archiválás (zöld út): A publikáció feltöltése az intézményi repozitóriumba az iDEa Tudóstér portálon. A kiadók sok esetben engedélyezik a kiadói változat embargóval való elhelyezését, de legtöbb esetben a pre-print (lektorálás előtt álló szerzői kézirat) és a post-print (lektorált szerzői kézirat kiadói tördelés nélkül) változat archiválása megengedett. A kiadók archiválással kapcsolatos politikájáról minden esetben érdemes tájékozódni. Ez a közzétételi mód ingyenes és gyors megjelenést tesz lehetővé.

II. OA folyóiratban való közlés (arany út): A publikáció open access folyóiratban való közlését jelenti. A folyóiratcikk megjelenését az output oldal (előfizetés) helyett az input oldalon (közlési díj, Article Processing Charge (APC)) biztosítják. A Debreceni Egyetem központi keretből 50%-ban támogatja a közlési díj kifizetését (lásd lentebb).

III. OA váltságdíj (hibrid): a folyóirat elérése előfizetéshez kötött, de a szerző által fizetett közlési díj ellenében a cikk elérhetővé válik bárki számára.
Különböző pályázati forrásokban a hibrid folyóiratcikkek közlési díja elszámolható. Ezt a költséget a Debreceni Egyetem központi keretből nem támogatja.

A Debreceni Egyetem a támogatási jogosultság megállapítása és az ilyen célra fordított költségek nyomon követese céljából egységes folyamatot dolgozott ki. A folyamat az igénylő űrlap kitöltésével indítható el. A beérkezett igények feldolgozásában a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) nyújt segítséget. Bármely keretből történő kifizetéshez szükséges a könyvtár által kiállított igazolás benyújtása a Kancellária Pénzügyi Osztályára.

 

A közlési díj támogatása:

A. APC egy részének kifizetése az Egyetem által finanszírozott forrásból
A cikkeljárási költség 50%-ára, (maximum nettó 400 000 Ft értékig) támogatás kérhető az online igénylőlap kitöltésével.
A költség másik fele egyéb pályázati keretből, kari vagy doktori iskola keretéből a keretfelelős igazolásával történhet. Amennyiben ezek egyike sem áll rendelkezésre, de a könyvtár elfogadta és igazolja az 50% kifizetését, a cikk saját költségből is kifizetésre kerülhet. A kifizetést igazoló banki bizonylat és az eredeti számla, valamint a könyvtári igazolás DEENK Főigazgatói Hivatalba való beküldése után a költség felét (max. nettó 400 000 forintot) az egyetem visszautalja a kifizető személy bankszámlájára.

A támogatás feltétele:

 • a közlésre kiválasztott folyóirat tisztán OA típusú (nem hibrid; nem predátor)
 • a folyóiratot indexeli az alábbi adatbázisok legalább egyike: DOAJ, JCR, WoS, ScimagoScopusOASPA
 • a szerző(k) jogviszonyban áll(nak) a Debreceni Egyetemmel, a Debreceni Egyetem affiliációja szerepel a publikáción
 • együttműködésben létrejött cikkek esetén vagy az első szerző, vagy két másik szerző teljesíti az előző feltételt
 • a cikk feltöltésre került az iDEa Tudóstérre
 • a szerzők iDEa Tudóstér profiljának feltöltöttsége teljes

A támogatás folyamata:

 1. A publikációs támogatást kérő kutató/oktató az űrlap kitöltésével igényli a támogatást. A DEENK az adatok rögzítése után, a pályázati szempontokat is figyelembe véve megvizsgálja a folyóiratot és 2 munkanapon belül azonosítószámmal ellátott értesítést küld az igénylőnek.
 2. Amennyiben arany open access folyóiratban jelenik meg a cikk, a DEENK tájékoztatja a szerzőt a közlési díjra kérhető támogatási lehetőségről, majd visszaküldi az igénylőnek a jóváhagyott támogatási kérelmet és a cikk kifizetéséhez szükséges további tudnivalókat.
 3. A szerző eljuttatja a kitöltött formanyomtatványokat, a számlát és a cikk pdf változatát a DEENK részére (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Főigazgatói Hivatal 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A borítékra kérjük ráírni: OA támogatás)
  FONTOS: Kizárólag a Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevére és címére kiállított, áfamentes számlát áll módunkban elfogadni.
 4. A DEENK főigazgatója leigazolja a közlési díj támogatott összegét, majd az egyetem szabályzatainak megfelelően kezdeményezi a díj kifizetését. (A számlát és a keretigazolásokat továbbítja a Kancelláriára.)
  Felhívjuk a kutatók figyelmét, hogy a pályázat elfogadásától számított 10. napig várjuk a kért dokumentumokat a DEENK Főigazgatói Hivatalba. Ezen határidőn túl nem tudjuk biztosítani a megítélt támogatást.

B. APC kedvezmény előzetes érvényesítése
A Debreceni Egyetem és a BMC kiadó között létrejött szerződés értelmében az egyetemünk oktatóit és kutatóit 15% kedvezmény illeti meg a közlési díjból, amennyiben a BioMed Central, a Chemistry Central és a SpringerOpen folyóiratok egyikében publikál, és a cikket a Debreceni Egyetem IP tartományából tölti fel. A számla teljesítésére ebben az esetben is igényelhető az A pont szerinti támogatás.
FONTOS: a kedvezményt csak egyetemi IP címről történő feltöltés esetén érvényesíti a kiadó!

 

A veszélyekről:
Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat és tudományos háttér hiányában működtetik folyóirataikat. Ha a kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, megvan a veszélye annak, hogy azt később nem tudja tudományos folyóiratban újra publikálni.
A predátor folyóiratokban közölt cikkek közlési díját a Debreceni Egyetem semmilyen forrásból nem támogatja.