Jelenlegi hely

A hivatkozás alapelvei

iDEa Tudóstér

Open Access

A hivatkozás célja:

 • egy adott tudományterület eredményeit ismertessük
 • gondolatainkat alátámasztjuk, igazoljuk, bíráljuk másokét
 • elkülönítsük a saját szövegünktől a máshonnan átvett szövegeket, gondolatokat, adatokat
 • a felhasznált forrásokat visszakereshetővé tesszük mások számára is

…és ha nem hivatkozunk?

PLÁGIUM: mások eredeti műveinek, gondolatainak hivatkozás nélküli átvétele és saját eredményként való feltüntetése

Alapelvek:

 • a hivatkozás legyen egyértelmű, a forrás megbízható és pontos
 • elsődleges forrásból dolgozzunk, ne vegyük át mások hivatkozásait azok ellenőrzése nélkül
 • a felhasznált forrásokról vezessünk folyamatos és pontos listát – irodalomjegyzék elkészítésénél nagy segítségünkre lesz

 

A hivatkozások három alaptípusa:

 • parafrázis – tartalmi idézés, saját szavakkal történő kifejtés (oldalszám megadása nem szükséges)
 • szószerinti idézés (oldalszám megadása szükséges)
 • közvetett –  más cikkből, könyvből veszünk át eredeti közleményt (meg kell adnunk, ki, kit, melyik művében idéz)

Fajtái

[szerző neve szerinti ABC rendben, gyakran sorszámozva]

 • hivatkozásjegyzék: azon művek jegyzéke, amire dolgozatban konkrétan hivatkoztunk
 • irodalomjegyzék (=felhasznált irodalom): minden témához kapcsolódó felhasznált szakirodalmat tartalmaz, akár történt rá hivatkozás, akár nem
 • bibliográfia: rendszerezett, a téma szempontjából releváns irodalom

Formai követelmények

Magyarországon az 1991-től hatályos ISO 960: 1987-es szabvány szabályozza a hivatkozás követelményeit.

Tudományterületenként eltérő formátumok terjedtek el, melyek közül néhány fontosabb:

Adatelemek

Általános szabályként a hivatkozás során a mű adatai a következő sorrendben követik egymást (amennyiben a kiadványon megtalálhatóak):

Nyomtatott (vagy más, „fizikai” hordozón megjelent [pl. CD, DVD]) dokumentumok:

 • szerző(k)
 • kiadási év
 • cím-alcím
 • kiadás (hányadik kiadás, ill. milyen jellegű kiadás)
 • kötet
 • kiadási hely
 • kiadó vagy folyóirat címe
 • oldalszám, terjedelem
 • megjegyzés
 • ISBN vagy sorozatoknál ISSN szám

Online források:

a) online folyóirat, e-könyv

 • a dokumentum szerzője
 • a dokumentum címe
 • folyóirat címe
 • adathordozó típusa
 • keltezési/számozási adatok
 • a honlap elérési címe <URL>
 • elérés dátuma

b) egyéb online forrás

 • a dokumentum szerzője
 • a dokumentum címe
 • a honlap címe
 • publikáció helye
 • publikáció dátuma
 • a honlap elérési címe <URL>
 • elérés dátuma

 

Forrás: MINERVA könyvtári kisokos (http://minerva.mtak.hu/?page_id=34)