Jelenlegi hely

Open Access publikálás támogatás

iDEa Tehetség

iDEa Tudóstér

iDEalista

iDEa

Open Access

A nyílt hozzáférés megoldásai a Debreceni Egyetemen 2017

 

A Debreceni Egyetem 2015-ben „Szerzői jogi szabályzat és publikációs irányelvek” c. szabályzatában fogalmazta meg elkötelezettségét a tudományos eredmények közzétételéről a nyílt hozzáférés (open access, OA) eszközeivel.

A nyílt hozzáférés számos pályázati támogatás feltétele, melyhez az egyetem két úton nyújt segítséget kutatói számára:

1. A szerzői archiválást, melyet a cikkek kézirataival engedélyeznek a kiadók, egyetemünk az iDEa Tudóstér (https://tudoster.idea.unideb.hu) portálon biztosítja a cikkek átvizsgálása után. Erre a célra a szerzőktől kérjük a teljes szöveg mellett a kéziratok feltöltését is a feltöltő űrlapon, illetve utólag a kéziratok eljuttatását a publikaciok@lib.unideb.hu email címünkre.

 

2. Finanszírozást nyújt a cikk-eljárási díjak költségeihez a következőképpen:

I.  Kedvezmény: a BMC kiadóhoz tartozó folyóiratokban (BioMed Central, Chemistry Central and SpringerOpen) publikált cikkekre a kiadó  továbbra is biztosítja a  15% kedvezményt a cikk-eljárási díj (APC) költségéből, amennyiben a cikket a Debreceni Egyetem IP tartományából tölti fel a szerző.

FONTOS: a kedvezményt csak az egyetemi IP címről történő feltöltés esetén érvényesíti a kiadó!

II.  Támogatás: Publikálási díjak támogatása 50%, de legfeljebb nettó 400 000 Ft mértékig az alábbi eljárásrend szerint.

Feltétel:

  • a közlésre kiválasztott folyóirat tisztán OA típusú (nem hibrid; nem predátor) indexelt folyóirat
  • Debreceni Egyetem affiliációja szerepel a publikáción
  • a szerző(k) jogviszonyban áll(nak) a Debreceni Egyetemmel
  • együttműködésben létrejött cikkek esetén vagy az első szerző, vagy két másik szerző teljesíti az előző feltételt
  • A cikk feltöltésre került az iDEa Tudóstérre
  • A szerzők iDEa Tudóstér profiljának feltöltöttsége teljes

Kitölthető igénylőlap

Igényelhető a I. és II. lehetőség kombinációja, a BMC cikkek esetében 35% támogatás igényelhető egyetemi keretből.

 

A Támogatási folyamat eljárásrendje

1.  A publikációs támogatást kérő kutató/oktató e-mail-ben jelzi támogatási igényét a publikaciok@lib.unideb.hu címen

  • Az igény tartalmazza a közlemény adatait (szerző/(k), cím), a publikálásra választott folyóirat adatait (folyóirat címe, ISSN száma, kiadója), a közzétételi díj kiadó által megszabott összegét, a támogatott kutatási program adatait (amennyiben van), a benyújtásra szánt közlemény pdf verzióját.
  • A DEENK munkatársai megvizsgálják (Ellenőrzési pontok: DOAJ, Web of Science Journal Citation Reports, Scimago, Scopus, OASPA, MTMT) és nyilvántartási rendszerükben rögzítik a beérkező adatokat, majd 2 munkanapon belül indoklással e-mail-ben jelzik a szerzőnek, hogy a kiválasztott folyóirat megfelel-e a követelményeknek és kedvező elbírálás esetén megküldik a szerzőnek a támogatási kérelem és a keretigazolás formanyomtatványát. Amennyiben a rendelkezésre álló központi keret már nem nyújt fedezetet az igény kielégítésére, a dékán nyilatkozik arról, hogy a Kar tudja-e támogatni a beérkezett igényt.

2.  A szerző eljuttatja a kitöltött formanyomtatványokat, a számlát és a cikk pdf változatát a DEENK-be, (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Főigazgatói Hivatal Debrecen, Egyetem tér 1. A borítékra kérjük ráírni: OA támogatás)

Kizárólag a Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevére és címére kiállított számlát áll módunkban elfogadni.

3. A DEENK főigazgatója leigazolja a közzétételi díj támogatott összegét, majd az egyetem szabályzatainak megfelelően lebonyolítja a díj kifizetését. (A számlát és a keretigazolásokat továbbítja a Kancelláriára.)

 

Felhívjuk a kutatók figyelmét, hogy a pályázat elfogadásától számított 10. napig várjuk a kért dokumentumokat a DEENK Főigazgatói Hivatalba. Ezen határidőn túl nem tudjuk biztosítani a megítélt támogatást.

 

Kártyával történő fizetés

Amennyiben kártyás fizetéssel kedvezőbb a díj rendezése a következő eljárásrendet követjük:

a) Ha rendelkezik számlával:

Az eredeti számlát, a 2 db teljesítési igazolást és a kifizetésre vonatkozó kérelmet kérjük belső postával elküldeni a következő címre:  

Józsa Judit
Beszerzési Főosztályvezető
Debreceni Egyetem, Kancellária,Beszerzési Főosztály
H-4032 Debrecen
Nagyerdei krt. 98.
Igazgatási Épület

b) Amennyiben a számla a kártyás kifizetés után kerül kiállításra

Az kifizetésre vonatkozó kérelmet és a 2 db teljesítési igazolást kérjük belső postával elküldeni a következő címre:  

Józsa Judit
Beszerzési Főosztályvezető
Debreceni Egyetem, Kancellária,Beszerzési Főosztály
H-4032 Debrecen
Nagyerdei krt. 98.
Igazgatási Épület

 

A kártyás kifizetés időpontjáról és módjáról a Beszerzési Osztály fog értesítést küldeni.